SPPU question papers

SPPU Question Papers

It is not an official website.

Send Papers & Get Money


SPPU University Papers

 
BE-BTECH MECHANICAL 3 SEM Papers

 

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-1-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-3-SEM-MATERIAL-SCIENCE-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-3-SEM-STRENGTH-OF-MATERIALS-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-3-SEM-THERMODYNAMICS-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-AU-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESS-1-JUN-2019

BE-MECHANICAL-AU-3-SEM-MATERIAL-SCIENCE-JUN-2019

BE-MECHANICAL-AU-3-SEM-THERMODYNAMICS-JUN-2019

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-JUN-2019

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-1-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-3-SEM-MATERIAL-SCIENCE-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-3-SEM-STRENGTH-OF-MATERIALS-JUN-2019

BE-MECHANICAL-3-SEM-STRENGTH-OF-MATERIALS-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-3-SEM-THERMODYNAMICS-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-1-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-3-SEM-STRENGTH-OF-MATERIALS-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-3-SEM-THERMODYNAMICS-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-JUN-2018

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P15-JUN-2018

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESS-1-JUN-2018

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-1-P15-JUN-2018

BE-MECHANICAL-3-SEM-MATERIAL-SCIENCE-JUN-2018

BE-MECHANICAL-3-SEM-STRENGTH-OF-MATERIALS-JUN-2018

BE-MECHANICAL-3-SEM-STRENGTH-OF-MATERIALS-P15-JUN-2018

BE-MECHANICAL-3-SEM-THERMODYNAMICS-JUN-2018

BE-MECHANICAL-3-SEM-THERMODYNAMICS-P15-JUN-2018

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P15-DEC-2017

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P15-DEC-2017

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P15-DEC-2017

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-1-P15-DEC-2017

BE-MECHANICAL-3-SEM-MATERIAL-SCIENCE-P15-DEC-2017

BE-MECHANICAL-3-SEM-STRENGTH-OF-MATERIALS-P15-DEC-2017

BE-MECHANICAL-3-SEM-THERMODYNAMICS-P15-DEC-2017

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P15-JUN-2017

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P15-JUN-2017

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P15-JUN-2017

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-1-P15-JUN-2017

BE-MECHANICAL-3-SEM-MATERIAL-SCIENCE-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-3-SEM-MATERIAL-SCIENCE-P15-JUN-2017

BE-MECHANICAL-3-SEM-STRENGTH-OF-MATERIALS-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-3-SEM-STRENGTH-OF-MATERIALS-P15-JUN-2017

BE-MECHANICAL-3-SEM-THERMODYNAMICS-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-3-SEM-THERMODYNAMICS-P15-JUN-2017

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P15-DEC-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-1-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-1-P15-DEC-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-MATERIAL-SCIENCE-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-MATERIAL-SCIENCE-P15-DEC-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-METALLURGY-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-STRENGTH-OF-MATERIALS-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-STRENGTH-OF-MATERIALS-P15-DEC-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-THERMODYNAMICS-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-THERMODYNAMICS-P15-DEC-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-1-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-MATERIAL-SCIENCE-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-METALLURGY-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-STRENGTH-OF-MATERIALS-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-THERMODYNAMICS-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-1-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-MATERIAL-SCIENCE-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-METALLURGY-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-STRENGTH-OF-MATERIALS-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-THERMODYNAMICS-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P12-JUN-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P12-JUN-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P12-JUN-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-1-P12-JUN-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-MATERIAL-SCIENCE-P12-JUN-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-METALLURGY-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-STRENGTH-OF-MATERIALS-P12-JUN-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-THERMODYNAMICS-P12-JUN-2015

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P12-DEC-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P12-DEC-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P12-DEC-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-1-P12-DEC-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-MATERIAL-SCIENCE-P12-DEC-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-METALLURGY-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-STRENGTH-OF-MATERIALS-P12-DEC-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-THERMODYNAMICS-P12-DEC-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P12-JUN-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P12-JUN-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P12-JUN-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-1-P12-JUN-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-MATERIAL-SCIENCE-P12-JUN-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-METALLURGY-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-STRENGTH-OF-MATERIALS-P12-JUN-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-THERMODYNAMICS-P12-JUN-2014

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P12-DEC-2013

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P12-DEC-2013

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-1-P12-DEC-2013

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-3-SEM-MATERIAL-SCIENCE-P12-DEC-2013

BE-MECHANICAL-3-SEM-METALLURGY-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-3-SEM-THERMODYNAMICS-P12-DEC-2013

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-3-SEM-METALLURGY-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-3-SEM-METALLURGY-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-3-SEM-METALLURGY-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-3-SEM-METALLURGY-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P08-JUN-2011

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P08-JUN-2011

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P08-JUN-2011

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-P08-JUN-2011

BE-MECHANICAL-3-SEM-METALLURGY-P08-JUN-2011

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P08-DEC-2010

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P08-DEC-2010

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P08-DEC-2010

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-P08-DEC-2010

BE-MECHANICAL-3-SEM-METALLURGY-P08-DEC-2010

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P08-JUN-2010

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P08-JUN-2010

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P08-JUN-2010

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-P08-JUN-2010

BE-MECHANICAL-3-SEM-METALLURGY-P08-JUN-2010

BE-MECHANICAL-3-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P08-DEC-2009

BE-MECHANICAL-3-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P08-DEC-2009

BE-MECHANICAL-3-SEM-FLUID-MECHANICS-P08-DEC-2009

BE-MECHANICAL-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-P08-DEC-2009

BE-MECHANICAL-3-SEM-METALLURGY-P08-DEC-2009
 

 

 
BE-BTECH MECHANICAL 4 SEM PapersBE-MECHANICAL-4-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRICAL-AND-ELECTRONICS-ENGINEERING-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-4-SEM-ENGINEERING-METALLURGY-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-4-SEM-FLUID-MECHANICS-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINE-1-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-4-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRICAL-AND-ELECTRONICS-ENGINEERING-JUN-2019

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRICAL-AND-ELECTRONICS-ENGINEERING-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-4-SEM-ENGINEERING-METALLURGY-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-4-SEM-FLUID-MECHANICS-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINE-1-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-AU-4-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-JUN-2019

BE-MECHANICAL-AU-4-SEM-ENGINEERING-METALLURGY-JUN-2019

BE-MECHANICAL-AU-4-SEM-FLUID-MECHANICS-JUN-2019

BE-MECHANICAL-AU-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-JUN-2019

BE-MECHANICAL-4-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRICAL-AND-ELECTRONICS-ENGINEERING-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-4-SEM-ENGINEERING-METALLURGY-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-4-SEM-FLUID-MECHANICS-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINE-1-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-4-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-JUN-2018

BE-MECHANICAL-4-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P15-JUN-2018

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRICAL-AND-ELECTRONICS-ENGINEERING-JUN-2018

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRICAL-AND-ELECTRONICS-ENGINEERING-P15-JUN-2018

BE-MECHANICAL-4-SEM-ENGINEERING-METALLURGY-JUN-2018

BE-MECHANICAL-4-SEM-ENGINEERING-METALLURGY-P15-JUN-2018

BE-MECHANICAL-4-SEM-FLUID-MECHANICS-JUN-2018

BE-MECHANICAL-4-SEM-FLUID-MECHANICS-P15-JUN-2018

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINE-1-P15-JUN-2018

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-JUN-2018

BE-MECHANICAL-4-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P15-DEC-2017

BE-MECHANICAL-4-SEM-ENGINEERING-METALLURGY-P15-DEC-2017

BE-MECHANICAL-4-SEM-FLUID-MECHANICS-P15-DEC-2017

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINE-1-P15-DEC-2017

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-P15-DEC-2017

BE-MECHANICAL-4-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-P15-JUN-2017

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRICAL-AND-ELECTRONICS-ENGINEERING-P15-JUN-2017

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRONICS-AND-ELECTRICAL-ENGINEERING-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-4-SEM-ENGINEERING-METALLURGY-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-4-SEM-ENGINEERING-METALLURGY-P15-JUN-2017

BE-MECHANICAL-4-SEM-FLUID-MECHANICS-P15-JUN-2017

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINE-1-P15-JUN-2017

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRICAL-TECHNOLOGY-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRONICS-AND-ELECTRICAL-ENGINEERING-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-4-SEM-ENGINEERING-METALLURGY-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-4-SEM-IC-ENGINES-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-4-SEM-PRODUCTION-TECHNOLOGY-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-4-SEM-STRENGTH-OF-MACHINE-ELEMENT-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRICAL-TECHNOLOGY-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRONICS-AND-ELECTRICAL-ENGINEERING-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-4-SEM-ENGINEERING-METALLURGY-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-4-SEM-IC-ENGINES-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-4-SEM-PRODUCTION-TECHNOLOGY-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-4-SEM-STRENGTH-OF-MACHINE-ELEMENT-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRICAL-TECHNOLOGY-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRONICS-AND-ELECTRICAL-ENGINEERING-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-4-SEM-ENGINEERING-METALLURGY-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-4-SEM-IC-ENGINES-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-4-SEM-PRODUCTION-TECHNOLOGY-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-4-SEM-STRENGTH-OF-MACHINE-ELEMENT-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRICAL-TECHNOLOGY-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRONICS-AND-ELECTRICAL-ENGINEERING-P12-JUN-2015

BE-MECHANICAL-4-SEM-ENGINEERING-METALLURGY-P12-JUN-2015

BE-MECHANICAL-4-SEM-IC-ENGINES-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-4-SEM-PRODUCTION-TECHNOLOGY-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-4-SEM-STRENGTH-OF-MACHINE-ELEMENT-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-P12-JUN-2015

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRICAL-TECHNOLOGY-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRONICS-AND-ELECTRICAL-ENGINEERING-P12-DEC-2014

BE-MECHANICAL-4-SEM-ENGINEERING-METALLURGY-P12-DEC-2014

BE-MECHANICAL-4-SEM-IC-ENGINES-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-4-SEM-PRODUCTION-TECHNOLOGY-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-4-SEM-STRENGTH-OF-MACHINE-ELEMENT-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-P12-DEC-2014

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRICAL-TECHNOLOGY-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRONICS-AND-ELECTRICAL-ENGINEERING-P12-JUN-2014

BE-MECHANICAL-4-SEM-ENGINEERING-METALLURGY-P12-JUN-2014

BE-MECHANICAL-4-SEM-IC-ENGINES-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-4-SEM-PRODUCTION-TECHNOLOGY-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-4-SEM-STRENGTH-OF-MACHINE-ELEMENT-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-P12-JUN-2014

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRICAL-TECHNOLOGY-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-4-SEM-IC-ENGINES-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-4-SEM-PRODUCTION-TECHNOLOGY-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-4-SEM-STRENGTH-OF-MACHINE-ELEMENT-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRICAL-TECHNOLOGY-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-4-SEM-IC-ENGINES-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-4-SEM-PRODUCTION-TECHNOLOGY-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-4-SEM-STRENGTH-OF-MACHINE-ELEMENT-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRICAL-TECHNOLOGY-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-4-SEM-IC-ENGINES-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-4-SEM-PRODUCTION-TECHNOLOGY-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-4-SEM-STRENGTH-OF-MACHINE-ELEMENT-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRICAL-TECHNOLOGY-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-4-SEM-IC-ENGINES-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-4-SEM-PRODUCTION-TECHNOLOGY-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-4-SEM-STRENGTH-OF-MACHINE-ELEMENT-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRICAL-TECHNOLOGY-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-4-SEM-IC-ENGINES-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-4-SEM-PRODUCTION-TECHNOLOGY-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-4-SEM-STRENGTH-OF-MACHINE-ELEMENT-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRICAL-TECHNOLOGY-P08-JUN-2011

BE-MECHANICAL-4-SEM-IC-ENGINES-P08-JUN-2011

BE-MECHANICAL-4-SEM-PRODUCTION-TECHNOLOGY-P08-JUN-2011

BE-MECHANICAL-4-SEM-STRENGTH-OF-MACHINE-ELEMENT-P08-JUN-2011

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-P08-JUN-2011

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRICAL-TECHNOLOGY-P08-DEC-2010

BE-MECHANICAL-4-SEM-IC-ENGINES-P08-DEC-2010

BE-MECHANICAL-4-SEM-PRODUCTION-TECHNOLOGY-P08-DEC-2010

BE-MECHANICAL-4-SEM-STRENGTH-OF-MACHINE-ELEMENT-P08-DEC-2010

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-P08-DEC-2010

BE-MECHANICAL-4-SEM-ELECTRICAL-TECHNOLOGY-P08-JUN-2010

BE-MECHANICAL-4-SEM-IC-ENGINES-P08-JUN-2010

BE-MECHANICAL-4-SEM-PRODUCTION-TECHNOLOGY-P08-JUN-2010

BE-MECHANICAL-4-SEM-STRENGTH-OF-MACHINE-ELEMENT-P08-JUN-2010

BE-MECHANICAL-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-P08-JUN-2010
 

 
BE-BTECH MECHANICAL 5 SEM Papers


BE-MECHANICAL-5-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-5-SEM-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINE-2-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-5-SEM-TURBO-MACHINES-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-AU-5-SEM-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-JUN-2019

BE-MECHANICAL-5-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-JUN-2019

BE-MECHANICAL-5-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-JUN-2019

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-5-SEM-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINE-2-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINES-2-JUN-2019

BE-MECHANICAL-5-SEM-TURBO-MACHINES-JUN-2019

BE-MECHANICAL-5-SEM-TURBO-MACHINES-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-5-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-P15-OCT-2019

BE-MECHANICAL-5-SEM-INSEM-HEAT-TRANSFER-P15-OCT-2019

BE-MECHANICAL-5-SEM-INSEM-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-P15-OCT-2019

BE-MECHANICAL-5-SEM-INSEM-THEORY-OF-MACHINE-2-P15-OCT-2019

BE-MECHANICAL-5-SEM-INSEM-TURBO-MACHINES-P15-OCT-2019

BE-MECHANICAL-5-SEM-INSEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-P15-AUG-2018

BE-MECHANICAL-5-SEM-INSEM-METROLOGY-QUALITY-CONTROL-P15-AUG-2018

BE-MECHANICAL-5-SEM-INSEM-THEORY-OF-MACHINE-2-P15-AUG-2018

BE-MECHANICAL-5-SEM-INSEM-TURBO-MACHINES-P15-AUG-2018

BE-MECHANICAL-5-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-5-SEM-INSEM-HEAT-TRANSFER-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-5-SEM-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINE-2-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-5-SEM-TURBO-MACHINES-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-5-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-P15-JUN-2018

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-JUN-2018

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P15-JUN-2018

BE-MECHANICAL-5-SEM-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-JUN-2018

BE-MECHANICAL-5-SEM-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-P15-JUN-2018

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINE-2-JUN-2018

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINE-2-P15-JUN-2018

BE-MECHANICAL-5-SEM-TURBO-MACHINE-JUN-2018

BE-MECHANICAL-5-SEM-TURBO-MACHINES-P15-JUN-2018

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P15-AUG-2017

BE-MECHANICAL-5-SEM-INSEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-P15-AUG-2017

BE-MECHANICAL-5-SEM-INSEM-HEAT-TRANSFER-P15-AUG-2017

BE-MECHANICAL-5-SEM-INSEM-METROLOGY-QUALITY-CONTROL-P15-AUG-2017

BE-MECHANICAL-5-SEM-INSEM-THEORY-OF-MACHINE-2-P15-AUG-2017

BE-MECHANICAL-5-SEM-INSEM-TURBO-MACHINES-P15-AUG-2017

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINES-2-P15-AUG-2017

BE-MECHANICAL-5-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-P15-DEC-2017

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P15-DEC-2017

BE-MECHANICAL-5-SEM-INSEM-HEAT-TRANSFER-P15-DEC-2017

BE-MECHANICAL-5-SEM-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-P15-DEC-2017

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINE-2-P15-DEC-2017

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINES-2-P15-DEC-2017

BE-MECHANICAL-5-SEM-TURBO-MACHINES-P15-DEC-2017

BE-MECHANICAL-5-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P08-JUN-2017

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-5-SEM-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-5-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-TECHNOLOGY-MGT-P08-JUN-2017

BE-MECHANICAL-5-SEM-MACHINE-DESIGN-1-P08-JUN-2017

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINE-2-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINES-2-P08-JUN-2017

BE-MECHANICAL-5-SEM-COMPUTER-ORIENTED-NUMERICAL-METHODS-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-5-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-5-SEM-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-5-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-TECHNOLOGY-MGT-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-5-SEM-MACHINE-DESIGN-1-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINE-2-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINES-2-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-5-SEM-COMPUTER-ORIENTED-NUMERICAL-METHODS-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-5-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-5-SEM-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-5-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-TECHNOLOGY-MGT-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-5-SEM-MACHINE-DESIGN-1-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINE-2-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINES-2-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-5-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-AUG-2015

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-AUG-2015

BE-MECHANICAL-5-SEM-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-AUG-2015

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINE-2-AUG-2015

BE-MECHANICAL-5-SEM-COMPUTER-ORIENTED-NUMERICAL-METHODS-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-5-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-5-SEM-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-5-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-TECHNOLOGY-MGT-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-5-SEM-MACHINE-DESIGN-1-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINE-2-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINES-2-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-5-SEM-COMPUTER-ORIENTED-NUMERICAL-METHODS-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-5-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-P12-JUN-2015

BE-MECHANICAL-5-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-P12-V2-JUN-2015

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P12-JUN-2015

BE-MECHANICAL-5-SEM-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-P12-JUN-2015

BE-MECHANICAL-5-SEM-MACHINE-DESIGN-1-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINE-2-P12-JUN-2015

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINES-2-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-5-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-AUG-2014

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-AUG-2014

BE-MECHANICAL-5-SEM-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-AUG-2014

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINE-2-AUG-2014

BE-MECHANICAL-5-SEM-COMPUTER-ORIENTED-NUMERICAL-METHODS-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-5-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-P12-DEC-2014

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P12-DEC-2014

BE-MECHANICAL-5-SEM-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-P12-DEC-2014

BE-MECHANICAL-5-SEM-MACHINE-DESIGN-1-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINES-2-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-5-SEM-COMPUTER-ORIENTED-NUMERICAL-METHODS-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-5-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-TECHNOLOGY-MGT-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINES-2-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-5-SEM-COMPUTER-ORIENTED-NUMERICAL-METHODS-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-5-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-TECHNOLOGY-MGT-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-5-SEM-MACHINE-DESIGN-1-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINES-2-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-5-SEM-COMPUTER-ORIENTED-NUMERICAL-METHODS-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-5-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-TECHNOLOGY-MGT-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-5-SEM-MACHINE-DESIGN-1-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINES-2-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-5-SEM-COMPUTER-ORIENTED-NUMERICAL-METHODS-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-5-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-TECHNOLOGY-MGT-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-5-SEM-MACHINE-DESIGN-1-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINES-2-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-5-SEM-COMPUTER-ORIENTED-NUMERICAL-METHODS-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-5-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-TECHNOLOGY-MGT-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-5-SEM-MACHINE-DESIGN-1-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINES-2-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-5-SEM-COMPUTER-ORIENTED-NUMERICAL-METHODS-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-5-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-TECHNOLOGY-MGT-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-5-SEM-MACHINE-DESIGN-1-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINES-2-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-5-SEM-COMPUTER-ORIENTED-NUMERICAL-METHODS-P08-JUN-2011

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P08-JUN-2011

BE-MECHANICAL-5-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-TECHNOLOGY-MGT-P08-JUN-2011

BE-MECHANICAL-5-SEM-MACHINE-DESIGN-1-P08-JUN-2011

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINES-2-P08-JUN-2011

BE-MECHANICAL-5-SEM-COMPUTER-ORIENTED-NUMERICAL-METHODS-P08-DEC-2010

BE-MECHANICAL-5-SEM-HEAT-TRANSFER-P08-DEC-2010

BE-MECHANICAL-5-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-TECHNOLOGY-MGT-P08-DEC-2010

BE-MECHANICAL-5-SEM-MACHINE-DESIGN-1-P08-DEC-2010

BE-MECHANICAL-5-SEM-THEORY-OF-MACHINES-2-P08-DEC-2010

 

 
BE-BTECH MECHANICAL 6 SEM Papers

 
BE-MECHANICAL-6-SEM-INSEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-2-P15-MAR-2020

BE-MECHANICAL-6-SEM-INSEM-MANUFACTURING-PROCESS-2-P15-MAR-2020

BE-MECHANICAL-6-SEM-INSEM-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITION-P15-MAR-2020

BE-MECHANICAL-6-SEM-INSM-MECHATRONICS-P15-MAR-2020

BE-MECHANICAL-6-SEM-NUMERICAL-METHODS-AND-OPTIMIZATION-P15-MAR-2020

BE-MECHANICAL-6-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-2-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-6-SEM-MANUFACTURING-PROCESS-2-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-6-SEM-NUMERICAL-METHODS-AND-OPTIMIZATION-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-6-SEM-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITION-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-6-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-2-JUN-2019

BE-MECHANICAL-6-SEM-MANUFACTURING-PROCESS-2-JUN-2019

BE-MECHANICAL-6-SEM-MANUFACTURING-PROCESS-2-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-JUN-2019

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-V2-JUN-2019

BE-MECHANICAL-6-SEM-NUMERICAL-METHODS-AND-OPTIMIZATION-JUN-2019

BE-MECHANICAL-6-SEM-NUMERICAL-METHODS-AND-OPTIMIZATION-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-6-SEM-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITIONING-JUN-2019

BE-MECHANICAL-6-SEM-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITIONING-V2-JUN-2019

BE-MECHANICAL-6-SEM-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITION-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-AU-6-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-2-JUN-2019

BE-MECHANICAL-AU-6-SEM-NUMERICAL-METHODS-AND-OPTIMIZATION-JUN-2019

BE-MECHANICAL-6-SEM-INSEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-2-P15-MAR-2019

BE-MECHANICAL-6-SEM-INSEM-MANUFACTURING-PROCESS-2-P15-MAR-2019

BE-MECHANICAL-6-SEM-INSEM-MECHATRONICS-P15-MAR-2019

BE-MECHANICAL-6-SEM-INSEM-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITION-P15-MAR-2019

BE-MECHANICAL-6-SEM-NUMERICAL-METHODS-AND-OPTIMIZATION-P15-MAR-2019

BE-MECHANICAL-6-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-2-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-MANUFACTURING-PROCESS-2-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-NUMERICAL-METHODS-AND-OPTIMIZATION-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITION-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-JUN-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-2-JUN-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-2-P15-JUN-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-JUN-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-MANUFACTURING-PROCESS-2-JUN-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-MANUFACTURING-PROCESS-2-P15-JUN-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-MANUFACTURING-PROCESS-2-V2-JUN-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-JUN-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-P15-JUN-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-V2-JUN-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-NUMERICAL-METHODS-AND-OPTIMIZATION-JUN-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-NUMERICAL-METHODS-AND-OPTIMIZATION-P15-JUN-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-NUMERICAL-METHODS-AND-OPTIMIZATION-V2-JUN-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITIONING-JUN-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITION-JUN-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITION-P15-JUN-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-INSEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-2-P15-MAR-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-INSEM-MANUFACTURING-PROCESS-2-P15-MAR-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-INSEM-MECHATRONICS-P15-MAR-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-INSEM-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITION-P15-MAR-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-NUMERICAL-METHODS-AND-OPTIMIZATION-P15-MAR-2018

BE-MECHANICAL-6-SEM-TURBO-MACHINES-P15-AUG-2017

BE-MECHANICAL-6-SEM-MANUFACTURING-PROCESS-1-P15-DEC-2017

BE-MECHANICAL-6-SEM-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-P15-DEC-2017

BE-MECHANICAL-6-SEM-TURBO-MACHINES-P15-DEC-2017

BE-MECHANICAL-6-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-2-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-6-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-2-P12-V2-JUN-2017

BE-MECHANICAL-6-SEM-MACHINE-DESIGN-2-P08-JUN-2017

BE-MECHANICAL-6-SEM-MANUFACTURING-PROCESS-1-P15-JUN-2017

BE-MECHANICAL-6-SEM-MANUFACTURING-PROCESS-2-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-6-SEM-MANUFACTURING-PROCESS-2-P12-V2-JUN-2017

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-P08-JUN-2017

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-P12-V2-JUN-2017

BE-MECHANICAL-6-SEM-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-6-SEM-METROLOGY-QUALITY-CONTROL-P08-JUN-2017

BE-MECHANICAL-6-SEM-NUMERICAL-METHODS-AND-OPTIMIZATION-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-6-SEM-NUMERICAL-METHODS-AND-OPTIMIZATION-P12-V2-JUN-2017

BE-MECHANICAL-6-SEM-REFRIGERATION-AIR-CONDITIONING-P08-JUN-2017

BE-MECHANICAL-6-SEM-TURBO-MACHINES-P08-JUN-2017

BE-MECHANICAL-6-SEM-TURBO-MACHINES-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-6-SEM-TURBO-MACHINES-P12-V2-JUN-2017

BE-MECHANICAL-6-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-2-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-MACHINE-DESIGN-2-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-MANUFACTURING-PROCESS-1-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-MANUFACTURING-PROCESS-2-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-METROLOGY-QUALITY-CONTROL-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-NUMERICAL-METHODS-AND-OPTIMIZATION-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-REFRIGERATION-AIR-CONDITIONING-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-TURBO-MACHINES-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-TURBO-MACHINES-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-2-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-MACHINE-DESIGN-2-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-MANUFACTURING-PROCESS-2-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-METROLOGY-QUALITY-CONTROL-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-NUMERICAL-METHODS-AND-OPTIMIZATION-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-REFRIGERATION-AIR-CONDITIONING-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-TURBO-MACHINES-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-TURBO-MACHINES-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-6-SEM-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-AUG-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-2-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-MACHINE-DESIGN-2-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-MANUFACTURING-PROCESS-2-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-METROLOGY-QUALITY-CONTROL-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-NUMERICAL-METHODS-AND-OPTIMIZATION-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-REFRIGERATION-AIR-CONDITIONING-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-TURBO-MACHINES-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-TURBO-MACHINES-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-MACHINE-DESIGN-2-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-MANUFACTURING-PROCESS-2-P12-JUN-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-P12-JUN-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-P12-JUN-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-METROLOGY-QUALITY-CONTROL-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-NUMERICAL-METHODS-AND-OPTIMIZATION-P12-JUN-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-NUMERICAL-METHODS-AND-OPTIMIZATION-P14-JUN-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-REFRIGERATION-AIR-CONDITIONING-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-TURBO-MACHINES-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-TURBO-MACHINES-P12-JUN-2015

BE-MECHANICAL-6-SEM-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-AUG-2014

BE-MECHANICAL-6-SEM-MACHINE-DESIGN-2-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-6-SEM-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-P12-DEC-2014

BE-MECHANICAL-6-SEM-METROLOGY-QUALITY-CONTROL-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-6-SEM-REFRIGERATION-AIR-CONDITIONING-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-6-SEM-TURBO-MACHINES-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-6-SEM-MACHINE-DESIGN-2-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-6-SEM-METROLOGY-QUALITY-CONTROL-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-6-SEM-REFRIGERATION-AIR-CONDITIONING-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-6-SEM-TURBO-MACHINES-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-6-SEM-METROLOGY-QUALITY-CONTROL-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-6-SEM-REFRIGERATION-AIR-CONDITIONING-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-6-SEM-TURBO-MACHINES-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-6-SEM-MACHINE-DESIGN-2-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-6-SEM-METROLOGY-QUALITY-CONTROL-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-6-SEM-REFRIGERATION-AIR-CONDITIONING-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-6-SEM-TURBO-MACHINES-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-6-SEM-MACHINE-DESIGN-2-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-6-SEM-METROLOGY-QUALITY-CONTROL-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-6-SEM-REFRIGERATION-AIR-CONDITIONING-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-6-SEM-TURBO-MACHINES-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-6-SEM-MACHINE-DESIGN-2-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-6-SEM-METROLOGY-QUALITY-CONTROL-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-6-SEM-REFRIGERATION-AIR-CONDITIONING-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-6-SEM-TURBO-MACHINES-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-6-SEM-MACHINE-DESIGN-2-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-6-SEM-METROLOGY-QUALITY-CONTROL-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-6-SEM-REFRIGERATION-AIR-CONDITIONING-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-6-SEM-TURBO-MACHINES-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-6-SEM-MACHINE-DESIGN-2-P08-JUN-2011

BE-MECHANICAL-6-SEM-MECHATRONICS-P08-JUN-2011

BE-MECHANICAL-6-SEM-METROLOGY-QUALITY-CONTROL-P08-JUN-2011

BE-MECHANICAL-6-SEM-REFRIGERATION-AIR-CONDITIONING-P08-JUN-2011

BE-MECHANICAL-6-SEM-TURBO-MACHINES-P08-JUN-2011
 

 
BE-BTECH MECHANICAL 7 SEM Papers

 
BE-MECHANICAL-7-SEM-AUTOMOBILE-ENGINEERING-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-ENERGY-AUDIT-AND-MGT-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-FINITE-ELEMENT-ANALYSIS-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-HEATING-VENTILATION-AIR-CONDITIONING-AND-REFRIGERATION-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-OPERATION-RESEARCH-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITIONING-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-ADVANCED-MANUFACTURING-PROCESSES-JUN-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-AUTOMOBILE-ENGINEERING-JUN-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-AUTOMOBILE-ENGINEERING-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-JUN-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-JUN-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-ENERGY-AUDIT-AND-MANAGEMENT-JUN-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-ENERGY-AUDIT-AND-MGT-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-FINITE-ELEMENT-ANALYSIS-JUN-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-FINITE-ELEMENT-ANALYSIS-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-HEATING-VENTILATION-AIR-CONDITIONING-AND-REFRIGERATION-JUN-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-HEATING-VENTILATION-AIR-CONDITIONING-AND-REFRIGERATION-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-JUN-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-INSEM-AUTOMOBILE-ENGINEERING-P15-OCT-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-INSEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-P15-OCT-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-INSEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P15-OCT-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-INSEM-ENERGY-AUDIT-AND-MGT-P15-OCT-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-INSEM-FINITE-ELEMENT-ANALYSIS-P15-OCT-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-INSEM-HEATING-VENTILATION-AIR-CONDITIONING-AND-REFRIGERATION-P15-OCT-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-INSEM-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-P15-OCT-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-INSEM-OPERATION-RESEARCH-P15-OCT-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITIONING-P15-OCT-2019

BE-MECHANICAL-7-SEM-HEATING-VENTILATION-AIR-CONDITIONING-AND-REFRIGERATION-P15-AUG-2018

BE-MECHANICAL-7-SEM-INSEM-AUTOMOBILE-ENGINEERING-P15-AUG-2018

BE-MECHANICAL-7-SEM-INSEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-P15-AUG-2018

BE-MECHANICAL-7-SEM-INSEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P15-AUG-2018

BE-MECHANICAL-7-SEM-INSEM-ENERGY-AUDIT-MGT-P15-AUG-2018

BE-MECHANICAL-7-SEM-INSEM-FINITE-ELEMENT-ANALYSIS-P15-AUG-2018

BE-MECHANICAL-7-SEM-INSEM-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-P15-AUG-2018

BE-MECHANICAL-7-SEM-INSEM-OPERATION-RESEARCH-P15-AUG-2018

BE-MECHANICAL-7-SEM-AUTOMOBILE-ENGINEERING-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-7-SEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-7-SEM-FINITE-ELEMENT-ANALYSIS-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-7-SEM-HEATING-VENTILATION-AIR-CONDITIONING-AND-REFRIGERATION-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-7-SEM-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-7-SEM-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITIONING-P15-DEC-2018

BE-MECHANICAL-7-SEM-AUTOMOBILE-ENGINEERING-P15-APR-2017

BE-MECHANICAL-7-SEM-PRODUCT-LIFE-CYCLE-MANAGEMENT-P12-APR-2017

BE-MECHANICAL-7-SEM-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITIONING-EQUIPMENT-DESIGN-P12-APR-2017

BE-MECHANICAL-7-SEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-P12-AUG-2017

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P12-AUG-2017

BE-MECHANICAL-7-SEM-ENERGY-AUDIT-AND-MANAGEMENT-P12-AUG-2017

BE-MECHANICAL-7-SEM-OPERATION-RESEARCH-P12-AUG-2017

BE-MECHANICAL-7-SEM-PRODUCT-DESIGN-AND-DEVELOPMENT-P12-AUG-2017

BE-MECHANICAL-7-SEM-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITIONING-P12-AUG-2017

BE-MECHANICAL-7-SEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-P12-DEC-2017

BE-MECHANICAL-7-SEM-ENERGY-AUDIT-AND-MANAGEMENT-P12-DEC-2017

BE-MECHANICAL-7-SEM-OPERATION-RESEARCH-P12-DEC-2017

BE-MECHANICAL-7-SEM-PRODUCT-DESIGN-AND-DEVELOPMENT-P12-DEC-2017

BE-MECHANICAL-7-SEM-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITIONING-P12-DEC-2017

BE-MECHANICAL-7-SEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P08-JUN-2017

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-7-SEM-ENERGY-AUDIT-AND-MANAGEMENT-E1-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-7-SEM-OPERATION-RESEARCH-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-7-SEM-PRODUCT-DESIGN-AND-DEVELOPMENT-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-7-SEM-REFRIGERATION-AND-AIRCONDITIONING-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-7-SEM-ADVANCED-MANUFACTURING-PROCESSES-E2-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-AUTOMOBILE-ENGINEERING-E2-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-ENERGY-AUDIT-AND-MANAGEMENT-E1-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-ENERGY-AUDIT-AND-MANAGEMENT-E1-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-GAS-TURBINE-PROPULSION-E2-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-INDUSTRIAL-AUTOMATION-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-INDUSTRIAL-FLUID-POWER-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-OPERATION-RESEARCH-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-PRODUCT-DESIGN-AND-DEVELOPMENT-E1-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-PRODUCT-DESIGN-AND-DEVELOPMENT-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-QUANTITATIVE-AND-P08-DECISION-MAKING-TECH-E2-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-REFRIGERATION-AND-AIRCONDITIONING-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-RELIABILITY-ENGINEERING-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-TRIBOLOGY-E1-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-ADVANCED-MANUFACTURING-PROCESSES-E2-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-AUTOMOBILE-ENGINEERING-E2-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-DESIGN-OF-PUMPS-BLOWERS-AND-COMPRESSORS-E1-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-ENERGY-AUDIT-AND-MANAGEMENT-E1-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-ENERGY-AUDIT-AND-MANAGEMENT-E1-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-GAS-TURBINE-PROPULSION-E2-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-INDUSTRIAL-FLUID-POWER-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-MACHINE-TOOL-DESIGN-E1-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-OPERATION-RESEARCH-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-PRODUCT-DESIGN-AND-DEVELOPMENT-E1-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-PRODUCT-DESIGN-AND-DEVELOPMENT-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-QUANTITATIVE-AND-P08-DECISION-MAKING-TECH-E2-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITIONING-EQUIPMENT-DESIGN-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-REFRIGERATION-AND-AIRCONDITIONING-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-RELIABILITY-ENGINEERING-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-TRIBIOLOGY-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-TRIBOLOGY-E1-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-TRIBOLOGY-E1-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-ADVANCED-MANUFACTURING-PROCESSES-P12-OCT-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P12-OCT-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-ENERGY-AUDIT-AND-MANAGEMENT-P12-OCT-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-GAS-TURBINE-AND-PROPULSION-P12-OCT-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-MACHINE-TOOL-DESIGN-P12-OCT-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-OPERATION-RESEARCH-P12-OCT-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-PRODUCT-DESIGN-AND-DEVELOPMENT-P12-OCT-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITIONING-P12-OCT-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-RELIABILITY-ENGINEERING-P12-OCT-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-TRIBIOLOGY-P12-OCT-2016

BE-MECHANICAL-7-SEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-AUG-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P12-AUG-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-ENERGY-AUDIT-AND-MANAGEMENT-E1-AUG-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-PRODUCT-DESIGN-AND-DEVELOPMENT-AUG-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-REFRIGERATION-AND-AIRCONDITIONING-AUG-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-RELIABILITY-ENGINEERING-AUG-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-TRIBIOLOGY-P12-AUG-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-TRIBOLOGY-E1-P12-AUG-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-AUTOMOBILE-ENGINEERING-E2-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-ENERGY-AUDIT-AND-MANAGEMENT-E1-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-INDUSTRIAL-FLUID-POWER-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-MACHINE-TOOL-DESIGN-E1-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-OPERATION-RESEARCH-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-PRODUCT-DESIGN-AND-DEVELOPMENT-E1-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-PRODUCT-DESIGN-AND-DEVELOPMENT-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-REFRIGERATION-AND-AIRCONDITIONING-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-RELIABILITY-ENGINEERING-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-TRIBIOLOGY-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-TRIBOLOGY-E1-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-TRIBOLOGY-E1-P12-DEC-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-AUTOMOBILE-ENGINEERING-E2-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-ENERGY-AUDIT-AND-MANAGEMENT-E1-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-INDUSTRIAL-AUTOMATION-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-INDUSTRIAL-FLUID-POWER-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-MACHINE-TOOL-DESIGN-E2-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-PRODUCT-DESIGN-AND-DEVELOPMENT-E1-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-PRODUCT-LIFE-CYCLE-MANAGEMENT-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-QUANTITATIVE-AND-P08-DECISION-MAKING-TECH-E2-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-TRIBOLOGY-E1-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-7-SEM-AUTOMOBILE-ENGINEERING-E2-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-7-SEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-7-SEM-DESIGN-OF-PUMPS-BLOWERS-AND-COMPRESSORS-E1-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-7-SEM-ENERGY-AUDIT-AND-MANAGEMENT-E1-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-7-SEM-INDUSTRIAL-AUTOMATION-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-7-SEM-INDUSTRIAL-FLUID-POWER-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-7-SEM-MACHINE-TOOL-DESIGN-E2-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-7-SEM-PRODUCT-DESIGN-AND-DEVELOPMENT-E1-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-7-SEM-QUANTITATIVE-AND-P08-DECISION-MAKING-TECH-E2-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-7-SEM-TRIBOLOGY-E1-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-7-SEM-AUTOMOBILE-ENGINEERING-E2-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-7-SEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-7-SEM-INDUSTRIAL-FLUID-POWER-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-7-SEM-MACHINE-TOOL-DESIGN-E2-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-7-SEM-PRODUCT-DESIGN-AND-DEVELOPMENT-E1-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-7-SEM-QUANTITATIVE-AND-P08-DECISION-MAKING-TECH-E2-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-7-SEM-AUTOMOBILE-ENGINEERING-E2-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-7-SEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-7-SEM-ENERGY-AUDIT-AND-MANAGEMENT-E1-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-7-SEM-INDUSTRIAL-FLUID-POWER-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-7-SEM-PRODUCT-DESIGN-AND-DEVELOPMENT-E1-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-7-SEM-PRODUCT-LIFE-CYCLE-MANAGEMENT-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-7-SEM-QUANTITATIVE-AND-P08-DECISION-MAKING-TECH-E2-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-7-SEM-TRIBOLOGY-E1-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-7-SEM-AUTOMOBILE-ENGINEERING-E2-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-7-SEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-7-SEM-INDUSTRIAL-FLUID-POWER-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-7-SEM-PRODUCT-LIFE-CYCLE-MANAGEMENT-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-7-SEM-QUANTITATIVE-AND-P08-DECISION-MAKING-TECH-E2-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-7-SEM-TRIBOLOGY-E1-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-7-SEM-AUTOMOBILE-ENGINEERING-E2-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-7-SEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-7-SEM-ENERGY-AUDIT-AND-MANAGEMENT-E1-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-7-SEM-INDUSTRIAL-FLUID-POWER-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-7-SEM-PRODUCT-DESIGN-AND-DEVELOPMENT-E1-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-7-SEM-QUANTITATIVE-AND-P08-DECISION-MAKING-TECH-E2-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-7-SEM-TRIBOLOGY-E1-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-7-SEM-AUTOMOBILE-ENGINEERING-E2-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-7-SEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-7-SEM-ENERGY-AUDIT-AND-MANAGEMENT-E1-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-7-SEM-INDUSTRIAL-FLUID-POWER-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-7-SEM-PRODUCT-LIFE-CYCLE-MANAGEMENT-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-7-SEM-TRIBOLOGY-E1-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-7-SEM-AUTOMOBILE-ENGINEERING-E2-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-7-SEM-CAD-CAM-AND-AUTOMATION-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-7-SEM-DYNAMICS-OF-MACHINERY-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-7-SEM-ENERGY-AUDIT-AND-MANAGEMENT-E1-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-7-SEM-INDUSTRIAL-FLUID-POWER-P08-DEC-2011

BE-MECHANICAL-7-SEM-TRIBOLOGY-E1-P08-DEC-2011
 

 
BE-BTECH MECHANICAL 8 SEM Papers

 
BE-MECHANICAL-8-SEM-INSEM-ADVANCED-MANUFACTURING-PROCESSES-P15-MAR-2020

BE-MECHANICAL-8-SEM-INSEM-ENERGY-ENGINEERING-P15-MAR-2020

BE-MECHANICAL-8-SEM-INSEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-P15-MAR-2020

BE-MECHANICAL-8-SEM-INSEM-MECHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P15-MAR-2020

BE-MECHANICAL-8-SEM-INSEM-PRODUCT-DESIGN-DEVELOPMENT-P15-MAR-2020

BE-MECHANICAL-8-SEM-INSEM-SOLAR-AND-WIND-ENERGY-P15-MAR-2020

BE-MECHANICAL-8-SEM-ADVANCED-MANUFACTURING-PROCESSES-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-ENERGY-ENGINEERING-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-MECHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-PRODUCT-DESIGN-DEVELOPMENT-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-SOLAR-AND-WIND-ENERGY-P15-DEC-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-ADVANCED-MANUFACTURING-PROCESSES-JUN-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-ADVANCED-MANUFACTURING-PROCESSES-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-ENERGY-ENGINEERING-JUN-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-ENERGY-ENGINEERING-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-ENERGY-ENGINEERING-V2-JUN-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-JUN-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-V2-JUN-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-MECHANICAL-SYSTEM-DESIGN-JUN-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-MECHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-MECHANICAL-SYSTEM-DESIGN-V2-JUN-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-PRODUCT-DESIGN-AND-DEVELOPMENT-JUN-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-PRODUCT-DESIGN-AND-DEVELOPMENT-V2-JUN-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-PRODUCT-DESIGN-DEVELOPMENT-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-SOLAR-AND-WIND-ENERGY-JUN-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-SOLAR-AND-WIND-ENERGY-P15-JUN-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-SOLAR-AND-WIND-ENERGY-V2-JUN-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-INSEM-ADVANCED-MANUFACTURING-PROCESSES-P15-MAR-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-INSEM-ENERGY-ENGINEERING-P15-MAR-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-INSEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-P15-MAR-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-INSEM-MECHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P15-MAR-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-INSEM-PRODUCT-DESIGN-DEVELOPMENT-P15-MAR-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-INSEM-SOLAR-AND-WIND-ENERGY-P15-MAR-2019

BE-MECHANICAL-8-SEM-MECHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P12-APR-2017

BE-MECHANICAL-8-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-P12-DEC-2017

BE-MECHANICAL-8-SEM-MECHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P12-DEC-2017

BE-MECHANICAL-8-SEM-POWER-PLANT-ENGINEERING-P12-DEC-2017

BE-MECHANICAL-8-SEM-AUTOMOBILE-ENGINEERING-E3-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-8-SEM-COMPUTATIONAL-FLUID-DYNAMICS-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-8-SEM-DESIGN-OF-PUMPS-BLOWERS-COMPRESSORS-E4-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-8-SEM-FINITE-ELEMENT-ANALYSIS-E4-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-8-SEM-FINITE-ELEMENT-ANALYSIS-E4-P12-V2-JUN-2017

BE-MECHANICAL-8-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-E3-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-8-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-E3-P12-V2-JUN-2017

BE-MECHANICAL-8-SEM-MACHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P08-JUN-2017

BE-MECHANICAL-8-SEM-MACHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-8-SEM-MACHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P12-V2-JUN-2017

BE-MECHANICAL-8-SEM-MECHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-8-SEM-POWER-PLANT-ENGINEERING-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-8-SEM-POWER-PLANT-ENGINEERING-P12-V2-JUN-2017

BE-MECHANICAL-8-SEM-PRODUCT-LIFE-CYCLE-MANAGEMENT-E3-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-8-SEM-REFRIGERATION-AIR-CONDITIONING-EQUIPMENT-DESIGN-E3-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-8-SEM-ROBOTICS-E3-P12-JUN-2017

BE-MECHANICAL-8-SEM-MECHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P12-APR-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-POWER-PLANT-ENGINEERING-P12-APR-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-ADVANCED-AIR-CONDITIONING-REFRIGERATION-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-COMPUTATIONAL-FLUID-DYNAMICS-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-FINITE-ELEMENT-ANALYSIS-E4-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-FINITE-ELEMENT-METHOD-E3-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-E3-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-INDUSTRIAL-HEAT-TRANSFEER-EQUIPMENTS-E4-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-MACHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-MACHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-MANAGEMENT-INFORMATION-SYSTEMS-E4-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-MECHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-POWER-PLANT-ENGINEERING-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-POWER-PLANT-ENGINEERING-P12-DEC-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-RELIABILITY-ENGINEERING-E4-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-ROBOTICS-E3-P08-DEC-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-P12-FEB-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-ADVANCED-AIR-CONDITIONING-REFRIGERATION-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-COMPUTATIONAL-FLUID-DYNAMICS-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-COMPUTATIONAL-FLUID-DYNAMICS-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-DESIGN-OF-PUMPS-BLOWERS-COMPRESSORS-E4-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-FINITE-ELEMENT-ANALYSIS-E4-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-FINITE-ELEMENT-METHOD-E3-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-E3-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-INDUSTRIAL-HEAT-TRANSFEER-EQUIPMENTS-E4-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-MACHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-MACHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-MANAGEMENT-INFORMATION-SYSTEMS-E4-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-POWER-PLANT-ENGINEERING-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-POWER-PLANT-ENGINEERING-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-REFRIGERATION-AIR-CONDITIONING-EQUIPMENT-DESIGN-E3-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-RELIABILITY-ENGINEERING-E4-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-ROBOTICS-E3-P08-JUN-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-ROBOTICS-E3-P12-JUN-2016

BE-MECHANICAL-8-SEM-MACHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-8-SEM-POWER-PLANT-ENGINEERING-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-8-SEM-RELIABILITY-ENGINEERING-E4-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-8-SEM-ROBOTICS-E3-P08-DEC-2015

BE-MECHANICAL-8-SEM-CRYOGENICS-ENGINEERING-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-8-SEM-INDUSTRIAL-HEAT-TRANSFEER-EQUIPMENTS-E4-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-8-SEM-MACHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-8-SEM-MANAGEMENT-INFORMATION-SYSTEMS-E4-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-8-SEM-POWER-PLANT-ENGINEERING-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-8-SEM-RELIABILITY-ENGINEERING-E4-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-8-SEM-ROBOTICS-E3-P08-JUN-2015

BE-MECHANICAL-8-SEM-ADVANCED-AIR-CONDITIONING-REFRIGERATION-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-8-SEM-COMPUTATIONAL-FLUID-DYNAMICS-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-8-SEM-FINITE-ELEMENT-METHOD-E3-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-8-SEM-INDUSTRIAL-HEAT-TRANSFEER-EQUIPMENTS-E4-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-8-SEM-MACHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-8-SEM-MANAGEMENT-INFORMATION-SYSTEMS-E4-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-8-SEM-POWER-PLANT-ENGINEERING-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-8-SEM-RELIABILITY-ENGINEERING-E4-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-8-SEM-ROBOTICS-E3-P08-DEC-2014

BE-MECHANICAL-8-SEM-ADVANCED-AIR-CONDITIONING-REFRIGERATION-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-8-SEM-COMPUTATIONAL-FLUID-DYNAMICS-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-8-SEM-FINITE-ELEMENT-METHOD-E3-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-8-SEM-MACHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-8-SEM-POWER-PLANT-ENGINEERING-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-8-SEM-ROBOTICS-E3-P08-JUN-2014

BE-MECHANICAL-8-SEM-INDUSTRIAL-HEAT-TRANSFEER-EQUIPMENTS-E4-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-8-SEM-MACHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-8-SEM-POWER-PLANT-ENGINEERING-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-8-SEM-ROBOTICS-E3-P08-DEC-2013

BE-MECHANICAL-8-SEM-INDUSTRIAL-HEAT-TRANSFEER-EQUIPMENTS-E4-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-8-SEM-MACHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-8-SEM-POWER-PLANT-ENGINEERING-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-8-SEM-ROBOTICS-E3-P08-JUN-2013

BE-MECHANICAL-8-SEM-MACHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-8-SEM-POWER-PLANT-ENGINEERING-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-8-SEM-ROBOTICS-E3-P08-DEC-2012

BE-MECHANICAL-8-SEM-MACHANICAL-SYSTEM-DESIGN-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-8-SEM-POWER-PLANT-ENGINEERING-P08-JUN-2012

BE-MECHANICAL-8-SEM-ROBOTICS-E3-P08-JUN-2012